מוחה זעה, עז החום

צמא תם
שתה בגן
תה קולח שקִבּל
עד תום ימחה הזעה

בריכה. שוחה
חושה כי רבה, עזה
החמימות, דע לבקש חלוק!
התנגב, הֻתש מתאמץ.

***

עקשת שמש
“החוצה!”
עז החֹם, אש

אמחה זעה
צוחה:
“שמש תשקע!”

השאר תגובה