ספטמבר גיהנֹם. מנהיג, רב מטפס.

***

פרש נשא התפִלה: “חום ה’ מוחה”. לפתה אש. נשרף.

***

אלי לוּ יחריב יוני. שרב בר-שינוי ביֶרח יולי? לא.

***

חֹם מחמיר, הצילו! יניס מחומו חמסין יולי. צהרים. חם מֹח.