חיפה – פיח

שיר פלינדרומי

החום עמד –
רוח שם
רוחש הַפיח
הפיץ עצמו

מצע ציפה
חיפה –
שחור משחור
דֶמע מוחה.

***

פלינדרום בשורות

רעיל יער –
שאף אש.

***

משפטים פלינדרומים

שא עין – ניע אש!

***

הלחן ב”הדר”, חרדה ב”נחלה”.

***

חיפה, קרית אתא תירק הפיח.

***

יתפרץ למרכז כרמל צרפתי.

***

הינדב הון ונוה ב”דניה”?!

השאר תגובה