אופק שמש קפוא

מסידרת חרוזים
ומסידרת קונוטציות מקראיות

מנהיג רצון-אל מימש
לא פחד מקרן שמש
מינף עוז: “לא לנוע
בגבעון! לא לזוע”

פנים שמש
נרקם דחף
אל שמים,
לא נוצר גיהנֹם.

השאר תגובה