“תם הקרב!”, צָוַח
משפיע ארס
יספוג חלב רב
לח גוף סיסרא
עיף שם
מחוץ ברקה. מת.