ירושה

לפי הסכם מאה אלף דרוש? מיליון בש”ח המחיר המוצע. ברי למי הנכס שייך. תוריש רכושה, בית חונך. כנוח תיבה שוכר (שירות) כי יש סכנה: ים לי רב, עצום. הריחֵם ה’? חש בנוּי לים, שורד – פלא! האם מִכסה יפֹּל?

***

נוּס ירא דת מנוה, קן, בית! שרי: “ירשתי בנק, הון מתד אריסון”.

***

תוריש תנשמת בתֹם שנת שירות.

***

יורש צח לב היה בלחץ שרוי.

***

תמהנו: שאר בשר ירש בראשונה מת?!

***

השור יונק. קנו? ירושה.

***

זר ירשה שרי רז.

השאר תגובה