השם הוא: השם

מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות

התחלה. אל חוזר בו
סוף כל דבר
סוף הדרך – צרה לו

פינה המקום מקום
המקום: פינה
לו צרה הדרך

סוף דבר
כל סוף בו
חוזר אל ההתחלה.

***

המוות עלי גדול, אלוהים
אינני נכון
אל סופי

לא, זה לא סופי, אל, נכון?
אינני? אלוהים גדול
“עלי” המוות.

***

אני מאמין כי
עולה היא
(מולך הוא)
למען השם
(הוא מולך)
היא עולה
כי מאמין אני.

***

מספר יצור אנושי
על המקום
המקום על-אנושי
יצור מספר.

***

כולם למען אחד
אלוהינו,
אלוהינו,
אלוהינו אחד
למען כולם

השאר תגובה