עמד לו, עמד

מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות

שם זין עליו, לו ירד
ממנו התהפך –
מין גבר כזה

עמד לו הזין לרועץ –
הזין לו עמד
כזה גבר!

מין. התהפך:
ממנו ירד לו
עליו זין שם.

השאר תגובה