על

מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות

טרף-קל, הטורף עליו חלש. חלש – עליו הטורף. קל-טרף.

***

החזה ‘על הפנים’, ‘יורדים’ הפנים על החזה.

***

ישראל על שלום גמר, שלום על ישראל.

***

אף-על-פי-כן פי על אף.

השאר תגובה