שריון צב(אי)

בצו הוצב
בצבא, דאב צב
שרט טר”ש
שריונו ירש.

השאר תגובה