סופרת סתם לא נספרת, לא סתם סופרת

מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות

סופרת סתם
להיות רוצה
לכתוב תורה
עכשיו תורה.
רוצה להיות
סתם סופרת.

השאר תגובה