אדם וחוה

מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות
ומסידרת קונוטציות מקראיות

החתיכה החסרה היא?!
יצאה ממנו
נפרדת חוה

אדם איננו שלם
עימה
שלם איננו

אדם – חוה נפרדת ממנו
יצאה היא
החסרה החתיכה?!

***

בעולם חדש אדם
ידע לעשות חיים
חוה את חוה
חיים לעשות ידע
אדם חדש בעולם.

השאר תגובה