חולצה פשוטה פשטה, פשוטה חולצה

מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות

נודיסטית נתקעה על מצוק

חשיפה מביכה היא:
חולצה פשוטה
אישה פשטה

הרי החדשה:
למרחוק יתרונותיה בולטים
נזקפים הם לזכותה

מעלה-מעלה
הכל רואים הכל
מעלה-מעלה

לזכותה הם נזקפים
בולטים יתרונותיה למרחוק
החדשה הרי פשטה

אישה פשוטה
חולצה היא
מביכה חשיפה.

תגובה אחת על “חולצה פשוטה פשטה, פשוטה חולצה”

השאר תגובה