גוף שלישי

היא איה
היא מאיה
אוהד הוא
הם: חן ונחמה.

***

הם יזמו מזימה
הם רקמו מקרמה.

השאר תגובה