שיר פלינדרומי

רֹע פעל. תום מי יחליט?!
השליט. מינף לעג פליט
שיא הפחד טיל בי יבליט.
דחף האיש טיל
פגע לפנים טיל
שהֵטיל
חיים. מות לֹע פער.

***

משפטים פלינדרומים

טיל שידחף בקנה (לא אל הנקב) פחד ישליט.

***

“טיל קסאם נמאס!” – קליט?!

***

רצוי הטיל, שליטה יוצר.

***

ליטאי בנה, נביא טיל.

***

טיל מינף – פני מליט.

***

טיל חיים למי יחליט.

***

הטיל – בו בליטה.