אבא, אמא, אבא

(הסבר לכותרת: שני האבות הם אברהם ויצחק והאמא היא שרה).

“צאצא, אברהם, קח!”
ציוה אבינו כך
וניבא ה’, ויצחק
מהר בא, אץ-אץ.

***

לא עם שיקח ציון, ויצחק ישמעאל.

***

מיהו לא יצחק? חצי אלוהים.

***

הירשה מה’ שרי “ה’”?

השאר תגובה