קפה

מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות

שחור לי שחור
מצפה לנס
אך הפוך מקבל
קפה הֻפק*
קפה מקבל, הפוך
אך לנס מצפה
שחור לי שחור.

* קפה הֻפק – פלינדרום לפי אותיות

השאר תגובה