חסר לנו, חסר

מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות

חתיכה חסרה לי
לקחה מליבי פרודה
(כימיה יש)
חתיכה, פצצה

התפוצצה עלי
אין השלמה בינינו
תהום בינינו
השלמה אין

עלי התפוצצה פצצה
חתיכה (יש כימיה: פרודה)
מליבי לקחה
לי חסרה חתיכה.

***

החתיכה החסרה היא?!
יצאה ממנו
נפרדת חוה

אדם איננו שלם
עימה
שלם איננו

אדם – חוה נפרדת ממנו
יצאה היא
החסרה החתיכה?!

השאר תגובה