מתים על פלינדרומים

מסידרת לזכר

אבי רן, לזה הז”ל נר יבֹא.

***

תום אבני*** ינבא מות.

***

מת קורט*, רוק תם.

***

פוסט* – סוף.

* קורט קוביין / פארה פוסט.
** ייבדל לחיים ארוכים תום אבני.

השאר תגובה