נוי לעב, כוכב עליון

הביטה העין:
כוכב למד מוזיקה
לחן קולח
בשמים מימש

בחלוק נחל
הקיזו מדם לבך
וכניעה הטיבה.

השאר תגובה