קת

הקת רִתקה
הקת שִתקה
הקת בִּתקה
הקת נִתקה.

השאר תגובה