תורי, חבל על בחירות

קרב: לחם במח”ל ברק.

***

צרם, לוקה קול מרצ.

***

מכוניתו של ד”ר אפרים סנה הוצתה ליד ביתו

שורף לרכב, יבכר לפרוש
אפרים סנה? לחם במחלה. נס. מי רפא?

השאר תגובה