חג אביב יבֹא? גח!

שיר פלינדרומי

ה’ ערף
ראשי חצר מלוכה
כולם רצח
ישאר פרעה.

***

שֻלחן ערוך. ספור הגדה. בולע עוד מרור. מדוע עלוב הדג הרופס?! כורע, נחלש.

***

משפטים פלינדרומים

רשע, תם: מכֹּח בינה שרכש ושכר שהניב, חכם מתעשר.

***

תותיר כרפס? ספר כריתות!

***

מין בה עבר, ארבעה בנים.

***

כל דור ודור – ורוד לך!

***

בן זומא – לאמו זנב!

***

נס חרות, תור חֹסן.

***

עוד מרור, מדוע?

***

פלינדרומים בשורות

תור מרות?
תור חֵרות!

***

הלילה
הזה
הלילה
הזה.

השאר תגובה