שיכולי אותיות בסימן שאלה

מי שרף? השרפים. מי פרש? הפרשים.

***

מי חלם? המחלים. מי לחם? המלחים.

***

מי תם? התמים. מי מת? המתים.

השאר תגובה