דחיפות יש לשיתוף ידע, עדיפות יש לשיתוף יחד.

***

שאיפות יש משיתוף ישן, נשיפות יש משיתופי אש.