יחס גורר יחס

פלינדרומים לפי אותיות

יחד? לא, יחד מכלה. סחי
היחס, הלך מדחי אל דחי.

***

יחס תחת יחס,
סחי תחת סחי.

***

פלינדרום לפי מילים

החזיר לאביו
טובה תחת רעה
יין בן חומץ
ומנגד
חומץ בן יין
רעה תחת טובה
לאביו החזיר.

השאר תגובה