עשר אצבעות לי יש

מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות

אני שואף קדימה
אתה – לגלגול הבא
אני מחזיק אצבעות
חשיש
“אצבעות” מחזיק אני
הבא ל”גלגול” אתה?
קדימה! שואף אני.

השאר תגובה