אל שואה או שלא

שירים פלינדרומים

תמלא תודעה עדות אלמת

פרוֹט פוֹרט מי מת
השמות רכוֹז רוּכזו
נטש, ברח האור
צורחת חומה
שִגרה עדות אל-מת

תִּמלא תודעה רגש
המוח תחרוץ
רואה חרב שטן וזכוֹר זוֹכר:
תום שה תמים –
טרוֹף טוֹרף.

***

פורש אל, הלא שרוף?!

לא מתחבט נאצי
נקם בכם שמים שם
כבמקני צאן טבח
תם אל.

***

רפא מאפר

הבורא,
שא עיניך
כי ניע אש
ארובה.

***

משפטים פלינדרומים

האם יפשע אדולף?! כמובן. בום! כפלו דאעש פי מאה.

***

נחבא ה’. נכסי צאן ברזל לזר – בנאצי סכנה אבחן.

***

לזכור ציוו שואה, אושוויץ. רוך ז”ל.

***

לאושוויץ ציוו? שואל.

***

לא עוד! (מדוע, אל?!)

***

האושר מגמר שואה.

השאר תגובה