סין, כן נכניס

דוב יכניס לסין כינור, רון יכניס לסין כיבוד.

***

מירו, עמיר: “נכניס לסין כנרים עִוְּרִים”.

***

ניסיון יש לשינוי סין.

***

סוני יניס, סיני ינוס.

***

נכניס לסין, כן!

השאר תגובה