דחיה יחד

לא נמשך שמן אל
מים
דחיה יחד.

השאר תגובה