רעש

רִגוש ממגבר, מֹח הכֹּח מלהקה צורך, רעש מגניב. ליל ילבין, גם שערך. רוץ! הקהל מחכה, חֹם רב גם משוגר.

***

ישאר הרעש. הם: “האיצי ביציאה מהשער הראשי”.

***

שער שמים. לב רעם אל לא מערבל, מימש רעש.

***

רוח אל תחת צולף. מי שחרר?! חשים פלוץ. תחת לאחור.

***

עקב ה’: עיקר רעש בשער רקיע הֻבקע.

***

רעש. נגיף דלת. שתל דף. יֻגן שער?

***

שער מול המרום מורם הלום רעש.

***

שער פותה רועם. עור התוף רעש.

***

הרעישה קירח חריקה. שיערה.

***

מימש ה’ רעש משער השמים.

***

חלוץ שער ברעש צולח.

***

טרום רעש שׂער מורט.

***

ש”ג: רעש, לשער גש.

***

שִעשע רעש עש.

השאר תגובה