שִעור רועש

רואה הפנים: חִור
תוצאת עמידה
שִעור:
עבור לכריעה

נואש משאון העיר
כל רובע רועש
הד ים, עת אצות
רוח מינפה האור.