אנשים רבי פעלים

כך
היה:
דוד
הָגה
הָזה
הִטה
הִכה
הִסה
זרז
כרך
נִגן
נִוון
נתן
סרס
פרף
צייץ
רייר
שִבש
שִלש
שִמש
שרש

הִלה
הִגגה
הִללה
הִממה
הִססה
הבהבה
הדהדה
הנהנה
הרהרה
“הבה
נתחתן!”

כך
הווה:
דוד
מגמגם
מהמהם
מזמזם
מטמטם
מנמנם
מעמעם
מפמפם
מצמצם
מתיתם
מאם

הִלה
הרה
בלב
הלילה
הזה
ולוּ
יהי
כך:
הִלה
אמא
דָּוד
אבא.

רב פעלים רב

השאר תגובה