פלינדרומים משיבי נפש (שפן)

מסידרת חיות

הבולע החולד שפן? נפש דלוחה, עלובה.

***

גֹעל נפש: שף נרמס. מר נפש שף נלעג.

***

שפן הלוחם בעב”ם חולה נפש.

***

“שפן”, יחפש פחי נפש.

***

בלחץ נפשי שפן צח-לב.

***

חרב נפש “שפן”, ברח.

***

שפן טוב חבוט-נפש.

***

פלינדרום בשורות

הארי: “נפש שפן יְראה”
שפן: “הפיל יפה נפש”
הפיל ותחש: “חתול יפה”
(פיל – חתול לו תחליף)
כלב: “צא צב! לך!”

השאר תגובה