תרמֹז הזמרת

פרשת מרגול

תרמֹזה מרגול: “מדושן עונג, רמאי אמרגן” ועֹנש ודם לו גרמה זמרת.

השאר תגובה