דע לגבור! קרוב גלעד

שבוי מיובש
צמא לאֹמץ
קפוא היה אופק

דמע מקיז חיל. הצליח? מי נשבר? לב סחוט. טוָח סבל רב-שנים. חיל צה”ל יחזיק מעמד
אלף מחבלים על עמי, לב חם פלא
שחרור חש

צל-חיָּל יחֻלץ
רואה אור
שמש

נועם לא יכבה הבכי. אל מעון
אבא בא
יחי חי!

השאר תגובה