מי סובל בוסים?

סובל בשביל עמל מעליב, שב לבוס
למעביד בלי לב די בעמל
חינם – כך מניח
לו ציני ניצוּל.

השאר תגובה