בץ הצב

משפט פלינדרומי

בצדדי העיר הריע: “הידד, צב!”

***

פלינדרום בשורות

שריונ(צב)אי

בצה”ל הבן – כל אבא לכן נבהל. הצב
שריונו ירש.

השאר תגובה