רוח-אל השיאה אישה לאחור

תחצינה בושת הפנים
הבחורה דרשה
שיאֻפשר רצון
מעזה לְפנים

לא סוד: הדרת נשים
הליכה לאחור
וזו רוח-אל?
ה’ כילה מיֻשנת

רדה דוס
אל מי
נפל הזעם?!
נוצר רשף

אישה שרדה
רוח בה
מינפה
תשובה ניצחת.

השאר תגובה