פיל חיל יחליף?
להצליף בפיל, צה”ל.

***

להצמיח “תותחים”, צה”ל
להצמיח מומחים, צה”ל.

***

מזימה רקח: להצפין סם מורעל. חילץ, הצליח לערום, מסניף. צה”ל חקר המיזם.

***

פחדוֹ לשיא – בצה”ל הבן, אבא נבהל. הצבא יש לו דחף.

***

מודיעין: “עין צה”ל להצניע!” ניע יִדום.

***

להציע רופא? לכלא פורעי צה”ל.

***

להצחין מריח חי”ר, מניח צה”ל.

***

להצדיע צה”ל, להצעיד צה”ל.

***

להצמיד ידים, צה”ל.

***

להציל 

להציל אוכל, לכו אלי צה”ל!

***

להציל יחד חילי צה”ל!

***

להציל בלי צה”ל.

***

להציל לי צה”ל!

פלינדרום בחרוזים

חיל צה”ל, להצליח!
חי”ר צה”ל, להצריח!

***

פוסט קשור

היררכיה צבאית