תיש

מסידרת חיות

רואה זְקן-תיש שעה שהעששית נִקזה אור.

***

שפן הלוחש יתפוס בסוף תיש חולה נפש.

***

בראשית ה’ ברא ארבה, תיש ארב.

השאר תגובה