הדיל: לידה

שיר פלינדרומי

התעברה אישה
מתהליך הפנים-גופי
הרגש תומך – עוד סקס
התעלסו, חיים נוצרו
הפגה תלד

דלת הֻגפה
ורצון מי יחוסל עתה?
סקס דועך – מות שגרה
יפוג מין, פֹּה כילה
תם השיא הרב עתה.

***

משפטים פלינדרומים

הִשיא הרב, עתה התעברה אישה.

***

רצוי התא הבודד ובה אתה יוצר.

השאר תגובה