אלים ממילא

נוגח צור,
מענה לב,
חונק ספי,
פוצע רפי,
יגחך עדי,
ינשך עמי,
דדו שלט,
רדה אנוש,
תנפץ צפנת,
שונא הדר,
טל שודד,
ימעך שני,
ידעך חגי,
יפרע צוף,
יפסק נוח,
בלה נעם,
רוצח גון.

ראו גם: תום שמות

השאר תגובה