פוגע גוף

עורק לפרוע!
עולב עור:
רוע בלוע!
עורף לקרוע!

***

עקב בלע, לב בקע.

***

הפך פה.

***

ניער עין.

***

ריס הסיר.

***

הכתף תֻּכה.

***

תסֻלק לסת.

***

ופנים יֻנפו.

***

הלשון נושלה.

***

נשך שן.

***

לגרש רגל!

***

קושר שוק.

***

מרפק פרם.

***

קמיצה צימק.

השאר תגובה