האיבה הביאה

עוררות, מחאה ומהאח”מ תור רוע
בא. כאב,
דמע מזיל ופופוליזם עמד
לחלחל

די, מירי רגב! תתבגר? ירים יד
איש בשיא
התססתה.

***

הכפשה. שפכה
מים
עלבונו בלע.

השאר תגובה