משפטים פלינדרומים שהגימטריה של כל מילה בהן פלינדרומית

(בסוגריים הגימטריה של המילים במשפט בהתאמה)

קפא לובן האור, שלג מֻשג, גשם גלש, רואה נבוּל אֹפק (181, 88, 212, 333, 343, 343, 333, 212, 88, 181).

***

רכב הסוס, תחת סוסה בכר (222, 121, 808, 121, 222).

* פלינדרום זה כולל הומוגרפים, ויכול להיקרא במספר אופנים שונים.

****

השמח ושש? ששו חמִשה (353, 606, 606, 353).

***

בדה שלג, גלש הדֹב (11, 333, 333, 11).

***

ריב, סבר רב, סביר (212, 262, 202, 272).

***

ריב? סִירב, כבר יסביר (212, 272, 222, 282).

בחרוזים

השיגה לבושה, השובל הגישה (323, 343, 343, 323).

***

שלחה ש”ג, יִגש החלש (343, 303, 313, 343).

(עודכן לאחרונה ב-9.3.2022)

השאר תגובה