טרוף ספורט

“מעֹרב?” איש רב על “פרפר”. המֻצע בתוריהם גישה להפוך בשחיה? מיד “גב”, סגנון גס. בגד ים – היחשב? כופה להשיג מהירות בעָצמה. רפרף לעבר שיא ברעם.

***

דחף תחרות. המצע – בריכה. “שיא שגר מיד!”, קהל ביקש. זֵעה מוחה? נמס פלפס מן החום העז שקיבל, הקדים רגש איש הכי רב-עָצמה. תור חת, פחד.

***

איש, צא! לואיס ב-88 בסיאול אץ. “שיא,
לא?” שאל
ובמס’ 1 סם בו.

***

טרוף סביב ספורט.

פלינדרומים מפורסמים