“הצל” הלצה

פלינדרומים בשורות

שמאלן הפגין, ניגף הנ”ל אמש
שֶמש לצל אני נאלץ לְשַמש.

***

משפטים פלינדרומים

הנכס לצה”ל “הצל”?! סכנה.

***

“הצל” הוזה, זו הלצה?!

***

לצה”ל צל, “הצל”.

השאר תגובה