לפיד יפּּׂל

רצו אל אוצר
מהר. צלע לפיד, יפל. עלץ רה”מ.

***

תיקון כלכלה דורש יאיר?! הרי איש רודה, “לכלך”. נוקית?!

***

יאמר: “ראשי זעיר”, יאיר יעז? ישאר רמאי.

***

רצו אשם מרשים. מי? שר, ממש אוצר.

***

די, תעשי ילד לי! יש עתיד.

***

תוריד ממע”מ, מדירות!

***

לפיד בועט, עובד יִפֹּל.

***

סְרק לפיד, יפל? קרס.

***

נץ לפיד. די, פלצן!

***

האוצר, יאיר, צואה.

***

יהיר יאיר יהי.

השאר תגובה