שאי לב: מו”מ בלי אש

שא עין: ניע אש!
שאי לב: מו”מ בלי אש!

***

מו”מ תחת מו”מ? מום תחת מום!

***

רצה משא ומתן. תם ואשם הצר.

***

הפוגת אש?! נשאת גופה.

***

די השמדה! דם שהיד.

***

פּוּס! די מיד! סוף!

***

פלינדרום לפי מילים

“מבצע” חיסול החמאס
יגיע לקיצו
לא ייתכן! לא
לקיצו יגיע
החמאס. חיסול “מבצע”.

השאר תגובה